Search form

Matiu 15:29

Yesu wawaya peyarisi ivi yawasisi.

29Yesu nani dobuna ivoterei da ku Gariri tokana inae. Ma kikirai ibaba inae da ighae ku koya barana ma imakiivipika.