Search form

Matiu 15:34

34Ma Yesu ivi tarakiiyanesi bo, “Parawa viya gwabimiyai?”

Ma ivonapotei bo, “Parawa miikovimaruwa ma iyana ruwa kikei.”