Search form

Matiu 16:5

Perisi ma Sadusi damsi i yist.

(Mak 8:14-21)

5Toka idamani na Yesu kana kivikivina nuwanuwasi iwapa da parawa ke ita viini.