Search form

Matiu 18:14

14Bade nakanani ami Mamai kunumai ke ita kayokayowei da wawaya kikei sago ina siwana.”