Search form

Matiu 2:7

7Vaghina ma Herodi maramatana wawayisi gavunai ikwaturiyariyesi ma gwabisiyai akova iviiya da avi maranai gwamegwamena inekiibau.