Search form

Matiu 20:10

10Vaghina ma, iyavo kava mara boiboiyai biga ivi karei ipisi da iti miiyesi na inotai da kii miiya ita rakata. Ma kegha, peyarisi kii miiya na silva riririghina sago.