Search form

Matiu 20:20

Jemes ma Jon i maduwa ivi nowi.

(Mak 10:35-45)

20Nani murinai Zebedi kawana, natunatuna Jemes ma Jon irutinisi inae Yesu kurina ma ivi tuwaporeruruwana da iti nowi.