Search form

Matiu 20:28

28Ma taku Wawaya Natusi bade nakanani, ke ata pisi ku dobu da wawaya vitaku ita kavari. Kegha, apisi da wawaya vitasi ata kavari. Ana suwara meyeku da wawaya kii tupi ani miiyei da berabero kamonai ana votawesi ina kiibau da yawasa ina panani.”