Search form

Matiu 20:6

6Ma raviyai ivovirame ku vigimagimara gawarina ma ikita da wawaya viya patana da ivivi miiriyana. Ma ivonesi bo, ‘Avi kubiine koimiiriwapeyana? Iyamna kegha.’”