Search form

Matiu 22:44

44‘Bada God, aku Bada kurina ivona bo,

Katagheyakuwai kuna makamakai

da kam ghavighaviya kudubina ku kae gaburim ana teresi.’”