Search form

Matiu 23:32

32Vaghina, ami kaekiki mau aviyavisina ivi karei na tami koni kovini.