Search form

Matiu 24:21

21Dobu karenai da karako weni ku marana na wawaya vokwarakwara damina eviiviiya ma ke ita rakata kirakai. Ma weni marana aisisiyei na nuwapoya ma vokwarakwara na ina rakata ma ina bero kirakai. Ma murinai ke vokwarakwara nakanani tapanana meyei.