Search form

Matiu 24:51

51Ma numa badana bigabiga berona ini tarabedibediyanei ma ina tawanakiibuwei da miiriruwaruwasi yavata ina vivitutuwana ma okesi ina vivitarakikitei.”