Search form

Matiu 25:46

46Vaghina ma, nani damsi dugenai na ina nae da kovogha makamakii nonowina ina viiya. Ma wawaya maninisi na ina nae da yawasa makamakii nonowina ina viiya.”