Search form

Matiu 26:29

29Avonavonemi da wain ke anuma meyei ina nenae da mara karakava aku Mamai ina vikiivavona kamonai na tuma patapata.”