Search form

Matiu 26:64

64Ma Yesu ivonapotei bo, “Vaghina, kuvona bubuna. Ma peyarimi avonavonemi da mara epipisi da taku Wawaya Natusi kona kitiku da God Rewapana Kirakiina katagheyanai ana makamakai, ma bade kona kitiku da kwavuwai anororu ku dobu.”