Search form

Matiu 27:16

16Ma nani maranai tomowa sago gabura kamonai imakamakai, kana vava Barabas. Ma wawaya peyarina iakovi da tuna tomowa kayakayayina.