Search form

Matiu 27:22

22Ma Pailat ivonesi bo, “Ma weni tomowina Yesu, wawaya evonavona da tuna na God ina Vivinevine Wawayina na ikikava ana berai?”

Ma kudubisi ighekiirara bo, “Kotuparatui!”