Search form

Matiu 27:42

42Ivonavona bo, “Wawaya bogii ma bogiiyai ivivi yawasisi ma ke kovokovoghina da tuna mani iti yawasa meyei. Ivonavoneta da tuna Israel kana kiivavo na mede tuna mani ina rewapanai korosiyai eoru da takitai ma titumaghanei.