Search form

Matiu 27:43

43God itumaghanei ma ivona da tuna God Natuna. Vaghina, takitai da God ekayokayowei da ini yawasi bo kegha.”