Search form

Matiu 27:52

52Ma bade karawaga kamonai dogo kawasi itamotate da God ina wawaya vovokaravisi irukwamakai na rabobowai ivomiiri.