Search form

Matiu 27:53

53Ma karakava Yesu rabobowai ina vomiiri ma murinai nani wawayisi vovokaravisi ina rui ku Jerusalem da wawaya peyarisi ina kitisi.