Search form

Matiu 27:7

7Ivi dughu ma ivi vaghinei da riririghisi ivoviviri na bayawa yamoyamona wawayina gwabinai tano igimari da kupuna damsi kii karawaga.