Search form

Matiu 4:18

Yesu kana kivikivina ruwamaruwa ivinesi.

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Yesu Gariri tokana kikirinai ibababa ma tomotomowa ruwa ikitisi iwiwito. Ti i biga na iyana ikonakonisi ma ivivi gimara. Sago na Saimon (kana vava sago Pita) ma sago na tina kikei Anduru.