Search form

Matiu 5:1

Yesu ina dima koya baranai.

(Luk 6:20-23)

1Yesu koroto ghamana ikitisi na ighae ku koya barana ma ivi kiimakiiyei. Kana kivikivina ipisi kurina