Search form

Matiu 5:17

Yesu vonaviyoyovana ivi sisiyei.

17“Ke kona notai da apisi da Moses ma peroperoveta i giruma ata kiiviwapawapai. Apisi da aviyavisina igirumi da ita tupuwa na ina tupuwa.