Search form

Matiu 5:21

Nuwapughu ma kiivunuwa.

(Luk 12:57-59)

21“Namada kovi yanei da mara katamaninai God ivona bo, ‘Ke kuna kiivunuwa. Meni wawayina kiivunuwa ina berai na tuna wawayina vitupavira ma kovogha ina panani.’