Search form

Matiu 5:43

Kami ghavighaviya nuwanuwasi koviiya.

(Luk 6:27-28, 32-36)

43“Namada kovi yanei da igiruma bo, ‘Turaturami nuwanuwasi koviiya, ma kami ghavighaviya kovi matatonetonesi ma kobaresi.’