Search form

Matiu 6:19

Mura dobuwai ma kunumai.

(Luk 12:33-34)

19“Dobu ina mura ke kona nuwatani, iyamna ami maghara na kaniketekete ina kani bo ina ravuwa bo yapiyapi wawayisi numa ina gavovori da ina yapiya.