Search form

Matiu 8:1

Yesu tomowa giigiipona ivi yawasi.

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1Yesu koya tepanai iororu na koroto ghamana ikivini.