Search form

Matiu 8:4

4Ma Yesu ivona bo, “Ke kuni mamatara da ikikava kuyawasa. Kenae, taparoro badana ina kitim da kuyawasa. Ma Moses ina vonaviyoyovana kenunuri da kuna suwara. Nakanani keberai da wawaya inakovi da tam yawayawasim.”