Search form

Matiu 9:1

Yesu digadigana ivi yawasi.

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

1Yesu ku waka igeru ma toka idamani ku nevana da ina ku kwanatu, ku Kapeniyam.