Search form

Matiu 9:34

34Ma Perisi damsi ivona bo, “Yesu ina rewapana na kanuma beroberosi i bada ghamana gwabinai iviiya da kanuma beroberosi ekwavikwavinisi.”