Search form

Rome 2:11

11iyamna God ina vitupavira maranai na ke sago iyai ku murina ina miiri. Peyarita na sago.