Search form

Rome 3:3

3Ti na vonakiiyapa bagibagina iterei God kurina da tuna kava iti tumaghanei, ma mikeda viya ivi kiigiiyei na ikikava? I vonakiiyapa bagibagina ivi kiigiiyei na ke kuna notai da God bade ina vonakiiyapa bagibagina ini kiigiiyei.