Search form

Rome 3:4

4Kegha, kegha taweyana. Wawaya peyarina na viviberosi ma God tuna na vonavaghata. Giruma katamana kamonai Kiivavo David, God kurina ivona bo,

“Kuna vivisisiya na am sisiya maninina kavakava.

Vitupavira kamonai wawaya kuni wavui na i sisiya kudubina kuna ravi.”