Search form

Rome 4:7

7“Iyavo kava i berabero God ina notatawei na ini nuwabiibiiyei.

Iyavo kava i vikawakiikai God ini nuwawapei na nuwabiibii ghamana ina panani.