Search form

Rome 5:4

4Ma bade notarewapana ini viteta da notamagura taviiya ma tiwawaya kiimatana. Ma tuna ina berita da nuwanuwata kudubinai titumaghana da yawasa makamakii nonowina taviiya.