Search form

Rome 6:11

11Karako tanotai da berabero ina rewapana kegha da ita yawasa iti badei. Tuna kubiine na ita yawasa kamonai na God kana kadara kubiine Yesu Keriso tepanai tamakai.