Search form

Rome 6:12

12Ke taberai da berabero ita yawasa ini badei. Ke tivaghinei da tupuwita ina kayowana bero kirakiisi ina kirorowana kirakiiyei da nake ini wagiyana.