Search form

Rome 6:13

13Ke koni vaghinei da berabero tupuwimi ini badei da bera beroberosi ina beraberai. Ma ami yawasa kudubina God koverei, iyamna tuna iberimi da rabobowai kovomiiri ma yawasa vuna iveremi. Tupuwimi kudubinai bera maninisi kava kona beraberai ami yawasa kamonai.