Search form

Rome 6:22

22Ma karako na berabero ke ita vivibademi, iyamna God namada itinakiibuwemi. Ma wekarakava na God ina vivibademi da biibiina kona panani. Ini nowemi da yawasa vovokaravina kava kona makiiyei da yawasa makamakii nonowina kona viiya.