Search form

Rome 6:8

8Keriso yavata tarabobo kubiine, nuwanuwata kudubinai titumaghana da ita yawasa kamonai na Keriso yavata tinuwasago.