Search form

Rome 8:13

13Ma iyavo kava tupuwa ina kayowana beroberosi ibadesi na ina rabobo. Ma tami iyavo kava Kanuma Vovokaravina ini bademi na rewapana ina veremi da ami bera beroberosi kona miirikupukuputesi na yawasa makamakii nonowina kona panani,