Search form

Rome 9:28

28iyamna mara epipisi da Bada dobu kudubina ini tupavirei

ma yaghiyaghina wawaya kii kovogha ina veresi da bera ini tuwanonowi.”