Search form

Rome 9:33

33Giruma katamana weni wakimina ivi sisiyei,

“Wike kokita, Zayon kamonai wakima atereterei

da wawaya ina vivigampiirisi,

wakimina na wawaya, tuna ina berisi da ina ririgha.

Ma kegha da iyavo kava nani wakimina ina vivitumaghanei na ke meyani da ina kitatawesi.”