Search form

1 Reyes 1

Rey Davidta Abisag servisqanmanta

1Rey Davidmi llumpaytaña machuyaruspan qatakunawan qataptinkupas manaña qoniriqchu. 2Chaymi reyta serviqninkuna nirqaku:

Reynillayku, manaraq qari reqsiq sipastayá maskamuchunku, atiendesuspayki hinaspa qanwan puñuspa qonichisunaykipaq, nispanku.

3Chaymi Israel nacionpi maskamuspanku Sunem llaqtayuq Abisag sutiyuq sipasta tariramurqaku, hinaspam reyman pusamurqaku. 4Chay sipasqa anchapas kuyayllapaqmi karqa; paymi reywan kuska puñuspa qonichirqa, reyqa warminwan hina puñuchkaspapas manam imanarqachu.

Adonías rey kayta munasqanmanta

5-Davidpa churin Adoniasmi rey kayta munarqa, chaymi hatun tukuspan nirqa:

Ñoqam munaychakuq kasaq, nispa.

Hinaspanmi carretakunata, caballopi sillakuqkunata chaynataq waqaychaqninpaqpas pichqa chunka qarikunata huñukururqa. Adoniasqa karqa Haguitpa wawanmi. 6Taytanmi ichaqa mana haykapipas anyarqachu nitaq tapurqachu:

¿Imanasqataq chayta ruwachkanki? nispallapas.

Adoniasqa karqa Absalonpa sullkanmi hinaspa sumaq rikchayniyuqmi. 7Adoniasmi Sarviapa wawan Joabwan chaynataq sacerdote Abiatarwan hukllawakururqa, hinaptinmi paykuna yanaparqaku. 8Sacerdote Sadocwan, Joiadapa churin Benaía, profeta Natán, Simei, Rei hinaspa rey Davidpa allinnin qari-qari soldadonkunam ichaqa mana Adoniaswanchu karqaku.

9Adoniasmi Rogel pukyupa hichpanpi Zohelet qaqapa waqtanpi convidota ruwachispan ovejakunata, vacakunata hinaspa wirayachisqan animalkunata nakachirqa. Hinaspam reypa llapallan churinkunatawan Judapi kaq reypa llapallan serviqninkunata qayachirqa. 10Ichaqa profeta Natanta, Benaiatapas, Davidpa allinnin qari-qari soldadokunatapas chaynataq wawqen Salomontapas manam qayachirqachu. 11-Hinaptinmi Salomonpa maman Betsabeyta Natán tapurqa:

¿Manachum yachanki Haguitpa wawan Adonías reypaq churakurusqanta? Chaytaqa reyninchik Davidqa manam yachanchu. 12Chaynaqa, kawsakuynikita wawayki Salomonpa kawsakuynintapas salvayta munaspaqa kay nisqayta uyariy. 13Rey Davidman rispa kaynata nimuy: “Reynilláy, kay serviqnikimanmi jurawarqanki wawayki Salomonmi ñoqapa rantiypi rey kanqa”, nispayki. Hinaptinqa ¿imanasqataq Adoniasqa kamachikuchkanña? nispa. 14Reywan rimachkaptikim ñoqapas qepaykita yaykumusaq, hinaspam imam nisqaykita hinalla nisaq.

15Hinaptinmi Betsabeyqa reypa kasqanman yaykururqa; reyqa ancha yuyaqñam karqa, chaymi Sunem llaqtayuq Abisag payta yanaparqa. 16Reypa qayllanpi Betsabé kumuykuptinmi, reyñataq nirqa: ¿Imatataq munanki? nispa

17Chaymi Betsabé nirqa:

Reynilláy, yupaychasqanchik Tayta Diosraykum jurawarqanki, “wawayki Salomonmi ñoqapa rantiypi kamachikunqa hinaspa reypa tiyananpi tiyanqa”, nispayki. 18Ichaqa mana yachasqaykitam Adoniasña kamachikuchkan. 19Toronkunata, wirayachisqan animalninkunata, ovejankunata nakachispanmi, churikikunata, sacerdote Abiatarta chaynataq tropakunata kamachiq Joabtapas qayarachispanmi convidarun, churiki Salomontam ichaqa mana qayachirqachu. 20Chaynaqa, reynilláy, Israel nacionpi lliw runakunam suyachkanku qampa rantikipi pim munaychakuq kasqanta ninaykita. 21Mana chayqa reynilláy, qam wañukuptikim ñoqapas chaynataq waway Salomonpas huchayuqpaq hapisqa kaymanku, nispa.

22Betsabé chaynata reyman nichkaptinmi profeta Natán chayaramurqa. 23Chaymi reyman willarqaku:

Profeta Natanmi kaypi kachkan, nispa. Hinaptinmi profeta Natanqa reypa qayllanman yaykuspan pampakama kumuykuspan, 24nirqa:

Reynilláy ¿qamchu nirqanki Adoniasmi ñoqapa rantiypi munaychakunqa nispa? 25Payqa kunan punchawmi torokunata, wirayachisqan animalkunata, achka ovejakunata ofrecenanpaq uraykamuspan llapa churikikunata, tropakunapa capitanninkunata hinaspa sacerdote Abiatartapas convidaruptin Adoniaswan kuska mikuspanku upyaspanku ¡kawsachun rey Adonías! nispa qaparichkanku. 26Ichaqa manam qayachiwarqakuchu kay serviqnikitawan, sacerdote Sadocta, Joiadapa churin Benaiata hinaspa churiki Salomontapas. 27Chaynaqa, reynilláy ¿qamchu chaykunata kamachikurqanki? ¿Siervoykikunaman mana willawaspaykikuchu rantikipi munaychakuqta churarunki? nispa.

Salomonta rey kananpaq David churasqanmanta

28Hinaptinmi rey David kaynata nirqa: Betsabeyta qayamuychik, nispa.

Reypa qayllanman Betsabé yaykuruptinmi, 29reyñataq nirqa:

Llakiymanta librawaqniy kawsaq Tayta Diosraykum jurayki. 30Israelpa yupaychasqan Tayta Diospa sutinpi juraspaymi nirqayki: “Wawayki Salomonmi ñoqapa rantiypi munaychakunqa nispay”, chaynaqa payñam ñoqapa tronoypi tiyaspa munaychakunqa, nispa.

31Chaymi Betsabeyqa reypa qayllanpi qonqoranpa kumuykuspan nirqa:

¡Wiñaypaq kawsachun Señorniy rey David! nispa.

32Hinaptinmi rey Davidqa kamachikurqa sacerdote Sadoctawan, profeta Natanta hinaspa Joiadapa churin Benaiata qayamunankupaq. Reypa qayllanman paykuna yaykuruptinkum 33reyñataq nirqa:

Serviqniykunawan compañachikuspa churiy Salomonta mulaypi sillaykachispa Gihón lawman pusaychik, 34chaypim sacerdote Sadocwan profeta Natán, aceitewan tallispa Salomonta Israel nacionpi rey kananpaq churamunqaku, qamkunañataqmi cornetata tocaspa ¡kawsachun rey Salomón! nispa qaparinkichik. 35Chaymanta kutimuptikichikmi palacioypi tiyaspan ñoqapa rantiypi munaychakunqa, ñoqam payta akllani Israelpi chaynataq Judapi rey kananpaq, nispa.

36Chaymi reyta Joiadapa churin Benaía nirqa:

¡Amén, Señoryá chaynata kamachikuchun! Payqa reyniypa yupaychasqan Tayta Diosmi. 37Imaynam qam reyniywanpas Tayta Dios karqa, chaynayá Salomonwanpas kachun, hinaspayá paypa munaychakuyninta qam reyniy Davidpa munaychakuynikimantapas aswan mastaraq hatunchachun, nispa.

38Hinaptinmi Sacerdote Sadoc, profeta Natán, Joiadapa churin Benaía, rey waqaychaq cereteo soldadokuna, peleteos soldadokuna, Salomonta rey Davidpa mulanpi sillaykachispa Gihón lawman pusarqaku. 39Chaypim Sacerdote Sadoc, Diospa carpanmanta waqrachapi aceiteta apamusqanwan Salomonman talliykurqa, chaymi cornetata tocaptinku llapa runakunañataq qaparirqaku:

¡Kawsachun rey Salomón! nispanku.

40Chaymantam paypa qepanta llapallan runakuna takispa qenata tocastin qatirqaku, hinaspam llumpayta kusikurqaku, paykunapa qaparisqankuwanmi allpapas kicharikuykuqmanña rikchakurqa.

41Adoniasmi llapallan convidasqan runakunapiwan mikuyta tukuykuchkaspankuña qapariyta uyarirurqaku. Joabmi trompetapa waqayninta uyariruspan nirqa:

¿Imanasqataq runakuna llaqtapi llumpayta qaparichkanku? nispa.

42Chaynata rimachkaptinmi sacerdote Abiatarpa churin Jonatán chayarurqa, hinaptinmi Adonías nirqa:

Qamqa allinnin qari-qari runam kanki, allin willakuytachá apamuwachkankiku, nispa.

43Chaymi Jonatán nirqa:

Manam allin noticiatachu willasqaykichik, aswanqa rey Davidmi Salomonta reypaq churarun. 44Hinaspanmi sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Joiadapa churin Benaiata, cereteo soldadokunata chaynallataq peleteo soldadokunatapas, kamarachin Salomonwan rinankupaq, paykunañataqmi rey Davidpa mulanpi sillarachinku. 45Sacerdote Sadocwan profeta Natanpas Gihón lawpim Salomonta aceitewan tallispa rey kananpaq churarunku, chaymantam hatun kusikuywan kutiramunku, hinaspam llaqtapi qaparichkanku. Chay qapariytam qamkunapas uyarichkankichik. 46Salomonpas ñam reypa tiyananpi tiyarunña. 47Reypa serviqninkunapas riruspankum reyninchik Davidta alabaramunku: “Diosyá Salomontaqa qanmantapas aswan reqsisqataraq ruwachun, kamachikuynintapas qampamantaqa aswan hatuntaraqyá ruwachun”, nispanku.

Rey Davidpas camanpi kumuykuspam Tayta Diosta yupaychaspan 48nirqa:

Israelpa yupaychasqan Tayta Diosyá alabasqa kachun, kunan punchawmi churiyta palacioypi qawachkaptiy tiyaykachin, nispa.

49Chaymi Adoniaspa convidasqankuna uyariruspanku mancharikururqaku, hinaspam sapakama hatarispanku ripukurqaku. 50Adoniasñataqmi Salomonta manchakusqanrayku Diosman asuykuna carpaman rispan altarpa waqrachankunaman hapipakururqa. 51Chaytam Salomonman kaynata willaykurqaku:

Adoniasmi manchakususpayki altarpa waqrachankunaman hapipakuruspa nichkan: “Kunanpuni rey Salomón jurawachun ama wañuchiwananpaq”, nispa.

52Chaymi Salomón nirqa:

Sichum allin runa kaptinqa manam huk chukchallanpas pampaman wichinqachu, huchayuq kaspanmi ichaqa wañunqapuni, nispa.

53Hinaspanmi rey Salomonqa kacharqa altarpa kasqanmanta Adoniasta pusamunankupaq. Adoniasñataqmi rey Salomonpa qayllanman rispan qonqoranpa kumuykurqa, chaymi rey Salomón nirqa:

Wasikiman ripukuy, nispa.