Search form

1 Samuel 1

Samuelpa nacesqanmanta

1Efraín law orqonkunapim, Ramá llaqtapi yacharqa Elcana. Paymi karqa Jerohampa churin, Jerohamñataqmi Eliupa, Eliuñataqmi Tohupa, Tohuñataqmi Zufpa. Zufqa karqa Efratamantam. 2Elcanaqa iskay warmiyuqmi karqa: Anawan Penina. Peninaqa wachakuq warmim karqa, Anañataqmi qolluq.

3Elcanam watan-watan Silo llaqtaman riq, Tukuy Atiyniyuq Diosta yupaychananpaq chaynataq sacrificiota ofrecemunanpaq. Chaypim sacerdote Elí iskaynin qari churinkunapiwan yacharqa, paykunam karqa Ofniwan Finees. Paykunam karqaku Tayta Diospa sacerdotenkuna.

4Sacrificio qonan punchaw chayaramuptinmi Elcanaqa animalta kañaspan, warmin Peninaman chaynataq churinkunamanpas qariman warmiman, tocaqninkuta qoykuq. 5Anamanmi ichaqa kuyasqanrayku allinninta qoykuq, Diospa munayninman hina mana wachakuq kachkaptinpas.

6Chayraykum Peninaqa, Anata kamispan anchata llakichiq, mana wachakuqta Dios ruwasqanrayku.

7Chaynatam ruwaq sapa wata Diospa wasinman riptinku, Peninam kamiqpuni, chaymi Anaqa waqaspan mana mikuqchu. 8Qosan Elcanañataqmi nirqa:

Ana, ¿imanasqataq waqachkanki? ¿Imanasqataq mana mikunkichu? ¿Imanasqataq llakisqa sonqoyuq kachkanki? ¿Manachu ñoqa chunka wawakunamantapas aswan allin kani? nispa.

9Silo llaqtapi kachkaptinkum, Anaqa mikusqanmanta hatarirqa. Sacerdote Eliyñataqmi Diospa templonpa punkunpi tiyachkarqa. 10Hinaspam Anaqa llumpay llakisqa sonqontin, sinchi waqakuywan Diosta mañakurqa.

11-Chaymi prometekuspan Ana kaynata nirqa:

Tukuy Atiyniyuq Tayta Diosnilláy, kay serviqnikipa ñakarisqanta qawaykuwaspaykiyá ama qonqaruwaychu. Qari wawata qoykuwaptikiqa Diosnilláy qampaqmi wañukunankama sapaqchapusqayki, chayraykum chukchanpas mana rutusqa kanqa, nispan.

12Chaynata Diospa qayllanpi Ana mañakuptinmi paypa siminta sacerdote Elí qawarqa. 13Sonqollanpi mañakuptinmi Anapa simillan kuyurqa, rimasqanqa manam uyarikurqachu, chaymi Sacerdote Eliyñataq sinkapaq hapirqa. 14Hinaptinmi Elí nirqa:

¿Haykapikamataq machasqa kanki? mallaqyayñayá, nispa.

15Chaymi Ana nirqa:

Manam taytalláy vinotapas nitaq ima sinkachikuqtapas tomarqanichu, ñoqaqa sonqoypi ancha llakisqam kachkani, chaymi Diospa qayllanpi sonqoymanta mañakuchkani. 16Amayá mana allin warmipaqqa hapillawaychu, llumpay llakikuypi kaspaymi kunankama mañakurqani, nispa.

17Eliyñataqmi nirqa:

Hawkalla ripukuy, Israelpa Diosninyá tukuy mañakusqaykita qosunki, nispan.

18Anañataqmi nirqa:

Gracias kay serviqnikita allinpaq qawariykuwasqaykimanta, nispa.

Chaymanta kutirispanñam Anaqa mikurqa, manañataqmi llakisqañachu karqa. 19Tutapayta hatarispankum Diosta yupaycharqaku, hinaspam Ramá llaqtapi wasinkuman kutirqaku. Elcanam warmin Anawan puñurqa, hinaptinmi Tayta Dios mañakusqanta yuyarirurqa.

20Chaymi Anaqa wiksayakuruspan qari wawata wachakurqa, hinaspanmi +Samuelwan suticharqa, Tayta Diosmanta mañakusqay wawam, nispa.

21Chaymantam costumbrenman hina Elcanaqa lliw ayllunkunapiwan kuska Silo llaqtaman rirqaku, Tayta Diosman prometekusqan sacrificiota ofrecenanpaq.

22Anam ichaqa mana rirqachu hinaspam qosanta nirqa:

Ñoqaqa manam risaqchu wawata anukanaykama. Chaymantañam apaspay Tayta Diosman qomusaq chaypiña wañukunankama kawsananpaq, nispa.

23Qosan Elcanañataqmi nirqa:

Munasqaykiman hinayá ruway, hinapiyá kachkay wawata anukanaykikama; Tayta Diosyá imam rimasqanta cumplichun, nispa.

Chaynapim Ana qeparuspan wawanta uywarqa anukanankama. 24Wawata anukaruspanmi, taksallaraq kachkaptin, Silo llaqtapi Diospa wasinman Samuelta pusarqa, aparqataqmi kimsa watayuq torillotapas, iskay chunka iskayniyuq kilo harinatapas chaynataq huk puyñupi vinotapas.

25Torillota altarpi ofreceykuspanmi, sacerdote Eliyman warmata qoykurqaku. 26Chaymi Ana nirqa:

Taytay cheqaptapunipas, ñoqam kachkani qampa qayllakipi Tayta Diosta mañakuq warmi.

27Dios Taytamantam kay wawata mañakurqani, kayqaya qoykullawan. 28Chaymi ñoqapas Tayta Diosman qochkani, sapa punchaw kawsayninpi Diosllataña wañukunankama servinanpaq, nispan. Hinaspam chaypi llapanku Tayta Diosta yupaycharqaku.