Search form

2 Reyes 1

Rey Ocoziaspa wañukusqanmanta

1Rey Acab wañukuptinmi llapa moabitakuna Israelpa contranpi hoqarikururqaku. 2Rey Ocoziasmi Samariapi palacionpa altosninpi ventananmanta wichiykamuspan onqorurqa, chaymi runankunata kamachispan nirqa:

Rispaykichik Ecrón llaqtapa diosnin Baal-zebubta tapumuychik, kay onqosqaymanta sanoyasaqraqchu icha manañachu, nispa.

3Hinaptinmi Tisbe llaqtayuq Eliasta Tayta Diospa angelnin nirqa:

Samaria llaqtapi yachaq reypa kachamusqan runakunawan tupamunaykipaq riy hinaspa kaynata nimuy: ¿Manachu Israel nacionpi Dios karqa, chaynapi Ecrón llaqtapi Baal-zebub idolotaraq tapumunaykichikpaq? nispa. 4Chaynaqa, Tayta Diosmi kaynata nin: “Onqosqayki camaykimantaqa manañam hatarinkiñachu, aswanqa wañunkipunim”, nispa.

Chaymi Elías rispan, imam kamachisqanman hina ruwamurqa. 5Kachasqan runakuna kutiramuptinkum reyñataq tapurqa:

¿Imanasqataq kutiramunkichik? nispa.

6Chaymi paykuna nirqaku:

Huk runawan tuparuptiykum niwarqaku: “Kachamusuqnikichik reyman kutirispa Tayta Diospa nisqanta kaynata nimuychik: ¿Manachu Israel nacionpi Dios karqa chaynapi Ecrón llaqtapi kaq Baal-zebub idolotaraq tapuchimunaykipaq? chayraykum onqosqaykimantaqa manañas hatarinkiñachu aswanqa wañukunkiñas”, nispanku.

7Hinaptinmi paykunata rey tapuykurqa:

Tuparuptikichik tukuy kaykuna nimusuqnikichik runaqa ¿imaynataq kasqa? nispa.

8-Chaymi paykuna nirqaku:

Pelomanta pachayuq hinaspa qaramanta ruwasqa weqaw watayuqmi, nispanku.

Reyñataqmi nirqa:

Payqa Tisbe llaqtayuq Eliasmi, nispa.

9Hinaspam huk capitanta pichqa chunka soldadontinta kacharqa. Chayaruptinkum Eliasqa orqopa puntanpi tiyachkasqa, chaymi capitán nirqa:

Diospa profetan, qamtam rey nimusunki uraykamunaykipaq, nispa.

10-Chaymi chay pichqa chunka soldadokunapa capitanninta Elías nirqa:

Sichum Diospa profetan kaptiyqa, hanaq pachamanta nina uraykamuspa qamtawan pichqa chunka runaykikunata rupasunkichik, nispa.

Hinaptinmi hanaq pachamanta nina uraykamuspan chay capitantawan pichqa chunka runankunata ruparurqa.

11Huktawanmi rey kacharqa huk capitanta pichqa chunka soldadontinta. Paypas Eliastam nirqa:

Diospa profetan, qamtam rey nimusunki chaylla uraykamunaykipaq, nispa.

12Chaymi Elías nirqa:

Sichum Diospa profetan kaptiyqa, hanaq pachamanta nina uraykamuspayá qamtawan pichqa chunka runaykikunata rupasunkichik, nispa.

Hinaptinmi hanaq pachamanta nina uraykamuspan chay capitantawan pichqa chunka runankunata ruparurqa.

13Huktawanmi rey kacharqa huk capitanta pichqa chunka soldadokunatawan, chaymi Eliaspa kasqanman chayaruspan paypa qayllanpi qonqorakuykuspan ruegakurqa:

Diospa profetan, ruegakuykim vidallaytawan kay pichqa chunka serviqnikikunapa vidantayá kuyapayariy. 14Ñam iskay kutikamaña hanaq pachamanta nina uraykamuspan punta hamuq capitankunatawan pichqa chunka runankunata ruparun. Vidallaykutayá kuyapayariykuy, nispa.

15Hinaptinmi Eliasta Tayta Diospa angelnin nirqa:

Paywan riy, paytaqa ama manchakuychu, nispa.

Chaymi Elías hatarispan capitanwan kuska reyman rirqaku. 16Chayaruspanmi reyta nirqa:

Tayta Diosmi kaynata nin: ¿Manachu Israel nacionpi Dios karqa Ecrón llaqtapi Baal-zebub idolota tapuchimunaykipaq? chayraykum onqosqaykimantaqa manaña hatarinkiñachu aswanqa wañukunkiñam, nispa.

17Eliasnintakama Tayta Diospa nisqanman hinam Ocozías wañukurqa. Mana churiyuq kasqanraykum rantinpi wawqen Joramña munaychakurqa. Chaykunaqa pasakurqa Josafatpa churin Joram iskay wataña Judá nacionpi munaychakuchkaptinmi.

18Ocoziaspa imaynam kawsasqanwan, wakin ruwasqankunapas Israel nacionpi reykunapa vidanmanta willakuq libropi qellqasqam kachkan.