Search form

2 Samuel 1

Saulpa wañukusqanta David yacharusqanmanta

1Saulpa wañukusqanpa qepantam, Amalec runakunata vencerusqanmanta David kutiramuspan, iskay punchawña Siclag llaqtapi kachkarqa. 2Hinaptinmi kimsa kaq punchawpi, Saulpa campamentonmanta huk runa llumpay llakisqa hamururqa, pachankunapas llikipasqa hinaspa allpallaña umayuq. Davidpa kasqanman chayaramuspanmi qayllanpi pampakama kumuykurqa. 3Chaymi David tapurqa:

¿Maymantataq hamuchkanki? nispa

Payñataqmi nirqa:

Israelpa campamentonmantam lluptiramuni, nispa.

4Hinaptinmi David tapurqa:

¿Imataq pasakurun? ¡Ama pakaspa lliwta willaykuway! nispa.

Chay runañataqmi nirqa:

Israelmi guerrapi vencerachikun, achkallañam wañurunku, wakinñataqmi lluptikunku. Saulwan churin Jonatanpas wañurunkum, nispa.

5Davidñataqmi tapurqa:

¿Imaynanpitaq yachanki Saulpas chaynataq Jonatanpas wañurusqantaqa? nispa.

6Hinaptinmi chay joven nirqa:

Qonqayta Gilboa moqopi kachkaspaymi, Saulta lanzanpi tawnapakuchkaqta rikururqani chaynataq enemigo tropakunapas carretakunapi caballokunapi paypa kasqanman chayaykuchkaqtaña.

7Qepaman qawarimuspanmi Saúl rikuramuwaspan qayamuwarqa; ñoqañataqmi nirqani: ¿Imanantaq? nispay. 8Chaymi tapuwarqa: Qamqa ¿pitaq kanki? nispa. Hinaptinmi nirqani: Amalec ayllum kani, nispa. 9Chaymi niwarqa: “Ama hina kaspayki wañurachiway, herido kaspaymi ñakarichkani”, nispa. 10-Hinaptiymi asuykuspay, wañuy patanpiña kasqanta qawaykuspay wañurachirqani. Umanpi coronatawan brazonpi brazaletetañataqmi hurqoykuspay qanman apamuchkayki, nispan.

11Chayta uyariykuspanmi Davidqa runankunapiwan pachankuta llikiparqaku. 12Hinaspam Saulpa chaynataq churin Jonatanpa wañukusqanmanta, llumpayta waqaspanku tardeykuqkama ayunarqaku. Waqarqakutaqmi Tayta Diospa tropankuna vencesqa kasqanmantapas chaynataq Israel runakuna guerrapi wañusqankumantapas. 13Willaqnin joventam David nirqa:

¿Maymantataq qamqa kanki? nispa.

Payñataqmi nirqa:

Ñoqaqa huklaw llaqtayuq Amalecita castam kani, nispa.

14Davidñataqmi nirqa:

¿Imanasqataq Tayta Diospa akllasqan rey wañurachiyta mana manchakurqankichu? nispa.

15Chaymi hukkaqnin runanta qayaykuspan David nirqa:

Asuykuspa wañuchiy, nispa.

Hinaptinmi wañurachirqa. 16Wañunanpaq kachkaptinmi David nirqa:

Wañuchisqaykimantam qamqa huchayuq kanki, qampunim nirqanki: “Tayta Diospa akllasqan reytam wañurachimuni”, nispayki.

Saulmantawan Jonatanmanta aya takita David takisqanmanta

17Saulpa chaynataq churin Jonatanpa wañukusqanmantam kay aya takita David takirqa. 18-Judapa mirayninkunaman yachachinanpaqmi “flechana arcowan” sutiyuq kay aya takita kamachikurqa. Kay aya takiqa Jazerpa libronpi qellqasqam kachkan.

19¡Israel atiynikim wichirun,

sumaq kaynikim orqokunapi tukurun!

¡Allinnin qari-qari soldadokunam wichirun!

20Gat llaqtapiqa amam willakunkichikchu,

Ascalón llaqtapa callenkunapiqa amam willakunkichikchu

Filistea warmikunam kusikunmanku,

Diosta mana reqsiq warmikunam kusikuymanta pawaykachanmanku.

21Gilboa orqokuna,

hawaykimanqa amañayá sullapas nitaq parapas chayamuchunchu,

allin ruruq chakrakunapas amañayá kachunchu,

chaypim allinnin qari-qari soldadokunapa escudonta saruparurqaku,

chaypim Saulpa escudonpa llipipipiynin tukururqa.

22Jonatanpa arconqa wañuchiqpunim,

Saulpa espadanpas wañuchiqpunim,

kallpasapa qarikunata wañuchispam kutiykamuqku.

23Saulwan Jonatanqa kuyachikuqmi karqaku,

paykunaqa waylluchikuqmi karqaku,

haykapipas manam rakinakurqakuchu,

kuskankum wañukunkupas;

ankakunamantapas mastaraqmi kallparqaku,

leonkunamantapas aswan kallpasapam karqaku.

24Israel warmikuna, Saulmanta waqaychik;

suma-sumaq pachawan pachachisuqnikichikmanta,

qori alhajakunawan pachaykichik adornaqmanta waqaychik.

25¡Imaynamá allinnin qari-qari soldadokunaqa guerrapi wichirunku!

¡Orqoykikunapim Jonatanta wañurachirqaku!

26Wawqelláy Jonatán,

qanmantam llakisqa kachkani,

wawqentin hinam llumpayta kuyanakurqanchik,

warmikunapa kuyakuyninmantapas mastam kuyawarqanki.

27¡Allinnin qari-qari runakunam wichirunku!

¡Guerrapi peleana armakunam ñutusqa rikurirun! nispa.